Årets hederstryffel

Till årets hederstryffel utses en person, som med stor framgång och med gott föredöme har gynnat utvecklingen av tryffelnäringen på Gotland genom något av nedanstående: 

  • Forskning om tryffelns förutsättningar och utvecklingsmöjligheter
  • Odling eller gynnande av naturligt förekommande tryffel
  • Tagit fram nya produkter genom förädling
  • Utvecklat upplevelseturismen kring tryffel
  • Serverat spännande, innovativa, kulinariska tryffelrätter på restaurang
  • Höjt kompetensen om tryffelodling, markvård och kvalitetssäkring
  • Avlat fram eller tränat framgångsrika tryffelhundar
  • Samarbetat med skolor eller företagare inom och utom landet kring tryffeln
  • Utvecklat andra produkter eller tjänster som har fört tryffelnäringen framåt

Juryn som utser årets hederstryffel är styrelsen för Gotlands Tryffelakademi.

Har du förslag på en person som du anser borde utses till årets hederstryffel klicka här och maila namn och motivering till ditt förslag. Skriv dina kontaktuppgifter så vi kan återkomma med ev frågor.