Hederstryfflar 2011-2016

Nedan presenteras motiveringen till tidigare utsedda hederstryfflar

Hederstryffel 2016

Per Bengtsson har sedan starten av PM & Vänner ständigt utvecklat sin måltidsupplevelse med förstklassiga lokala råvaror, väl medveten om ögats betydelse för upplevelsen. Som ett bevis på det långsiktiga kvalitetsarbetet fick PM & Vänner en av de första stjärnorna utanför Sveriges tre storstäder. Under sin uppbyggnad av PM & Vänner har Per Bengtsson använt den öländska och gotländska tryffeln.

Hederstryfflar 2014

Göran Hellström är en gourmet av stora mått. Göran var med och startade Gotlands Tryffelakademi och har varit en av eldsjälarna som drivit fram tryffelakademin till där den är idag. Han har med stort engagemang och kunnande svarat för formgivning och produktion av såväl Tryffelakademins olika trycksaker som för akademins högtidsceremoni. Göran har även ihärdigt lyft fram den gotländska tryffeln i sina många olika nätverk. Göran Hellström är en viktig del i utvecklingen av tryffelnäringen på Gotland.

Olof Thomsson är en av de tidiga utvecklarna inom den Gotländska tryffelnäringen. Han plockar vild tryffel, förädlar tryffelprodukter, har framställt en tryffeltvätt, erbjuder tryffeljakter, samarbetar med andra företagare samt samarbetar med skolor för att sprida mer kunskap om den Gotländska tryffeln. Att sprida kännedom om den gotländska tryffeln är väldigt viktigt och Olof har vid ett antal tillfällen på Gotland och fastlandet deltagit och spridit kunskap om den gotländska tryffeln. OIof Thomsson är en viktig del i utvecklingen av den nya branschen tryffelnäring.

Hederstryfflar 2013

Gunhild Beckman, professor emerita i medicinsk genetik och tidigare rektor vid Högskolan på Gotland 1998-2003, var den som möjliggjorde finansiering av tryffelprojektet på Gotland 1999-2004, genom att från första början helhjärtat stötta idén om att utveckla kunskapen om tryffel och tryffelodling på Gotland med ett forskningsprojekt. Gunhild möjliggjorde detta genom att anställa en doktorand för projektet vid Högskolan på Gotland samt att entusiasmera och övertyga lokala myndigheter på Gotland att ekonomiskt stötta ett tryffelprojekt.

Susanne Welin-Berger utses till hederstryffel för sina gedigna insatser i styrelsen för Tryffelföreningen, varav de senaste två åren som dess ordförande; för sitt målmedvetna och strukturerade arbete i Gotlands Tryffelakademi och för sin hängivna och engagerade gärning med att lansera Gotland som matland med tryffel och tryffelprodukter som centrala ingredienser.

 

Hederstryfflar 2012

René Redzepi har sedan starten av noma kompromisslöst arbetat med förstklassiga råvaror. Rene’s kvalitetskrav på råvaror som tryffel och grönsaker från Gotland har sporrat odlare och tryffelplockare att utvecklas och endast leverera högsta kvalitet. Rene har på ett föredömligt sätt lyft fram den Gotländska tryffeln i sin marknadsföring.

Till årets hederstryffel utses en person, som med stor framgång och gott föredöme har gynnat utvecklingen av tryffelnäringen på Gotland. Elsa Bohus Jensen fann de första tryfflarna på Gotland och har därmed lagt grunden för den tryffelnäring vi har idag.

Norbert Lang har med stor kunskap och entusiasm via egen krog, Tv 4, via böcker mm på ett charmerande sätt spridit kunskap om Gotländsk tryffel och hur man använder den i matlagningen.

 

Hederstryfflar 2011

Carl Jan Grankvist har sedan starten av den unga tryffelön Gotland stöttat och peppat Gotlands tryffelförening och dess tryffelutövare. Han drev på så att sex personer i Tryffelföreningen följde med på en utbildningsresa till Frankrike där tryffelföreningens första handlingsplan togs fram. Carl Jan tog även initiativet till bildandet av Gotlands Tryffelakademi och är en viktig del i utvecklingen av Gotlands nya bransch tryffelnäring.

Ulla Berglund är en av pionjärerna inom den Gotländska tryffelnäringen. Hon plockar vild tryffel, förädlar tryffelprodukter, erbjuder tryffeljakter, samarbetar med andra företagare, föder upp tryffelhundar samt samarbetar med skolor för att sprida mer kunskap om den Gotländska tryffeln. Ulla är en viktig del i utvecklingen av den nya branschen tryffelnäring.

Christina Wedén har genom hårt och målmedvetet arbete forskat fram ny tryffelkunskap. Hon visade att Tryffel Uncinatum och Tryffel Aestivum är samma tryffel. Christina har även på föredömligt vis spridit kunskapen bland aktiva tryffelodlare vilket varit en viktig del av utvecklingen av tryffelnäringen på Gotland.