Fascinerande tryffelseminarium

Lär dig mer om tryffelodling, tryffel i maten och tryffel i världen. Christina Wedén leder samtalet som handlar om tryffel i maten, tryffel i världen mm.  Lördag den 16 november kl 11-13.

Välkommen till ett populärvetenskapligt seminarium med inbjudna internationella gäster och medverkan av årets tryffelkock, under ledning av tryffelforskaren Christina Wedén. Christina Wedén vår egen tryffeldoktor, inleder seminariet och berättar om tryffeln i maten i världen.  Årets Tryffelkock (avslöjas i oktober) berättar hur man använder tryffeln i maten. Seminariet avslutas med en paneldiskussion som leds av Christina Wedén. Resterande seminariedeltagar meddelas under året.

Talare vid seminariet

Christina Wedén är verksam vid Uppsala Universitet och doktor i biologi med sin avhandling om gotländsk tryffel 2004. Sedan 1997 har Christina arbetat med den gotländska tryffeln kring olika forskningsfrågor, både vad gäller genetisk information och dess ekologi kopplat till odling. Under senare år har samarbeten skett kring kemiska analyser av tryffelns doft och innehåll. Jämte den akademiska forskningen driver Christina företaget Tryffikultur AB tillsammans med agronom Lina Pettersson. Tryffikultur AB arbetar för att utveckla tryffelodlingen i Sverige och norra Europa.

 

Årets Tryffelkock avslöjas preliminärt i oktober

Till årets tryffelkock utses en person, som med stor framgång och med gott föredöme har gynnat utvecklingen av tryffelnäringen på Gotland genom något av nedanstående: 

  • Serverat spännande, innovativa, kulinariska tryffelrätter på restaurang
  • Höjt kompetensen om tryffel i maten i restaurangvärlden
  • Synliggjort den gotländska tryffeln i sin profession
  • Utvecklat matupplevelseturismen kring tryffel
  • Samarbetat med skolor eller företagare inom och utom landet kring tryffeln
  • Utvecklat andra produkter eller tjänster som har fört tryffelnäringen framåt

Juryn som utser årets tryffelkock är styrelsen för Gotlands Tryffelakademi.

Seminariet hålls i Donnerska huset i Visby.
Priset för seminariet är 400 kr. Vill du boka plats på seminariet kan du göra det här.

Har du frågor om seminariet kan du ringa Susanne Welin-Berger tel 0707-26 28 88.