Årets hederstryffel 2017

Årets hederstryffel 2017 är Inger Harlevi!

Till årets hederstryffel utses en person, som med stor framgång och gott föredöme har gynnat utvecklingen av tryffelnäringen på Gotland. Inger Harlevi tog emot sin  utmärkelse vid en ceremoni i Domkyrkan i Visby den 18 november under Gotlands Tryffelfestival. Juryn som utser ”Årets Hederstryffel” är styrelsen för Gotlands Tryffelakademi.

Juryns motivering lyder:

Inger Harlevi arbetar med outtröttlig energi för att utveckla Gotlands tryffel- och besöksnäring. Inger har med åren byggt upp ett stort internationellt nätverk där hon hjälper till att sprida kunskapen om världens nordligaste kommersiella tryffel dvs den gotländska. Inger är en av grundarna och initiativtagarna till Gotlands Tryffelakademi och har med sitt kyrkliga engagemang utvecklat ceremonin i Domkyrkan till en riktig högtidsstund. Inger Harlevi är en viktig del i utvecklingen av den nya branschen tryffelnäring.

Tryffeln växer vilt på Gotland och bildas på våren, växer till under sommaren och mognar i oktober till och med december. Den skördas med hjälp av doftkänsliga hundar.

Priset ”Årets Hederstryffel” (2011-2016) har tidigare delats ut till Christina Wedén, Carl Jan Grankvist, Ulla Berglund, René Redzepi, Elsa Bohus Jensen, Norbert Lang, Gunhild Beckman, Susanne Welin-Berger, Göran Hellström, Olof Thomsson samt Per Bengtsson.